Полезни връзки

Ето някои полезни връзки към патентни организации и международни бази данни за патентни адвокати:

http://www.epo.org - Европейско патентно ведомство 
http://www.wipo.org - Световна организация за интелектуална собственост
http://www.bpo.bg - Патетно ведомство на Република България
http://www.euipo.europa.eu - Служба на европейския съюз за интелектуална собственост