Документи за заявяване

Тази секция съдържа множество списъци на документите, които са необходими за заявяване на заявка за обектите на индустриалната собственост, които понастоящем са защитими в България. 
Тези списъци се отнасят до:

• изобретение 
• сертификат за допълнителна закрила 
• полезен модел 
• промишлен дизайн 
• марка 
• географско означение 
• топология на интегрална схема 
• нов сорт растение или порода животно
• домейн име