Закони

В настоящия момент законодателството в областта на индустриалната собственост на Р.България включва 5 специализирани закона:

1. Закон за патентите и регистрация на полезните модели;
2. Закон за индустриалния дизайн;
3. Закон за марки и географски наименования;
4. Закон за топологията на интегралните схеми;
5. Закон зa закрила на новите сортове растения и породи животни.

Пълният текст на всеки от изброените закони можете да намерите в уеб страницата на Патентното ведомство http://www.bpo.bg.