инж. Емилия Винарова

инж. ЕМИЛИЯ ВИНАРОВА е представител по индустриална собственост, регистриран под № 132 в Регистъра на представителите по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България, Европейски патентен адвокат, регистриран под № 0124090, в регистъра на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство и Европейски адвокат за марки и дизайн, регистриран под № 36885 в регистъра на Организацията за хармонизация на вътрешния пазар на общността (OHIM).

Академично образование:
1. 1966 – Технически университет в София – електроинженер, специалност „Радиотехника”;
2. 1987 - Технически университет в София - специалност “Оптика и лазери”;
3. 1977 - Технически университет в София - специалност “Патентно и марково право”

Професионална квалификация:
1. 1971 - курс “Електрически и магнитни измервания” в Япония;
2. 1992 - курс “Проучване и експертиза” в Европейското патентно ведомство в Хага, Холандия;
3. 1992 - курс “Експертиза” в Европейското патентно ведомство в Мюнхен, Германия;
4. 1995 - курс “Управление на процедурата за издаване на патенти” в Европейското патентно ведомство в Хага, Холандия;
5. 1998 - курс “Структуриране на патентни претенции” в София, организиран от Европейското патентно ведомство;


Професионална информация:
1963 – 1975 – научен сътрудник в областта на електрическите и магнитните измервания;
1975 – 1994 – държавен експерт в областта на патентите и марките;
1994 – 2000 – началник отдел на експертизен отдел за патенти „Електротехника, електроника и физика”;
1993 – 1999 – лектор в курс в областта на индустриалната собственост, организиран от Патентното ведомство на Р.България в София, например, „Експертизна процедура”, „Европейско патентно право”;
1995 - 1997 – организатор на изпити за представители по ИС пред Патентното ведомство на Р.България и председател на изпитните комисии в областта на патентите, марките и промишлените дизайни;
На 04.01.2000 вписана като представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България № 132;
На 01.07.2002 вписана като Европейски представител за патенти под № 0124090;
На 02.01.2007 вписана като Европейски представител за марки и индустриален дизайн под № 36885.

Работни езици:
Английски,
Руски,
Български