инж. Наталия Винарова

Инж..НАТАЛИЯ ВИНАРОВА е представител по индустриална собственост, регистриран под № 267 в Регистъра на представителите по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Р.България, и Европейски адвокат за марки и дизайн, регистрирана под № 36884 в регистъра на Организацията за хармонизация на вътрешния пазар на общността (OHIM).
Академично образование:
1. 1971 - Технически университет в София - машинен инженер, специалност “Промишлена топлотехника”;
2. 1977 - Технически университет в София - специалност “Патентно и марково право”

Професионална квалификация: 1998 - курс “Структуриране на патентни претенции” в София, организиран от Европейското патентно ведомство;

Професионална информация:
1971 – 1980 – проектант на отоплителни и вентилационни системи;
1980 – 2000 – държавен експерт за патенти, марки и индустриален дизайн в отдел Формална експертиза на Патентното ведомство;
1993 – 2000 – лектор в курс в областта на индустриалната собственост, организиран от Патентното ведомство на Р.България, например „Оформяне на заявки за патент за изобретение и полезен модел”;
2001 – 2006 – държавен експерт по приемане на РСТ заявки и предварително проучване за обществеността на патенти, марки и индустриален дизайн на Патентното ведомство;
На 06.04.2006 – регистрирана под № 267 като представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Р.България ;
На 02.01.2007 - регистрирана под № 36884 като Европейски адвокат за марки и индустриален дизайн.

Работни езици:
Английски,
Руски,
Български