Защо трябва да регистрирам своето домейн име?

Защо трябва да регистрирам своето домейн име?

Забележете, че притежанието на домейн име без регистрацията му като ТМ не Ви осигурява правото да провеждате бизнес с това домейн име. Когато Сте вложили много във Вашата фабрична марка, последното нещо, което бихте желали да срещнете е опетняването й от някой друг. Затова, препоръчително е да осигурите Вашето домейн име чрез регистрирането му като ТМ. Много притежатели на бизнес и домейн име изразходват много време и средства, за да изградят и поддържат някакъв бизнес, за да установят накрая, че някой друг бизнес или персона е регистрирал или заявил преди марката. Някои притежатели на бизнес и домейн име вече са предявили съдебен иск за спиране провеждането на бизнеса, който нарушава техните бизнес или домейн име, а други са спрели правенето на такъв бизнес, за да избегнат съдебното преследване.