Има ли възможност да се запази търговска тайна чрез депозиране на код на източника?

Има ли възможност да се запази търговска тайна чрез депозиране на код на източника?

Въпреки, че всяко дружество за управление на авторски права има своя процедура за регистрация, предназначена да защити търговската тайна, в момента на регистрацията на авторското право произведението се отваря за публичен достъп. Поради тази причина, се препоръчва да се заяви само кратко резюме на компютърната програма, вместо цялата програма като такава. Важно е да се знае, че частта от програмата, която не е била заявена би била търговската тайна на заявителя и може да бъде подложена на закрила срещу всеки, който неправомерно получава и използува споменатата програма.