Какви са правата на притежателя на авторски права?

Какви са правата на притежателя на авторски права?

Правата на притежателя на авторски права са: 1) да възпроизвежда произведението във всякаква материална форма, включително запаметяване върху среда с електронни средства, 2) да издава и разпространява копия от произведението, 3) да представя публично произведението, 4) да предава произведението по безжичен път, чрез кабел и друго техническо средство, 5) да превежда произведението на друг език, 6) да преработва произведението, 7) в случай на компютърна програма, да продава или дава под наем копие от програмата.