Какъв е смисълът от регистрацията на промишления дизайн?

Какъв е смисълът от регистрацията на промишления дизайн?

Смисълът от регистрацията на промишления дизайн е да се защити новия и оригинален дизайн от това да бъде произвеждан по индустриален начин от друг производител. Само притежателят на регистрирания дизайн има право да използува (произвежда, продава, излага) дизайна, да се разпорежда с него (да го прехвърля безвъзмездно или срещу заплащане) и да забранява на третите лица да го копират или използуват в търговската си дейност.