Как да разбера дали дадена марка вече е регистрирана?

Как да разбера дали дадена марка вече е регистрирана?

За да се определи дали дадена марка вече е използувана от някой друг трябва да се проведе предварително проучване. Препоръчва се да се получи официален доклад от Патентното ведомство, изготвен въз основа както на регистрираните, така и на заявените към датата на проучването ТМ. Резултатите от проучването могат да ви спестят много време и средства. Преди да направите големи инвестиции в новото име, което смятате да използувате като ТМ, уверете се, че това е безопасно. Вие не бихте желали да представите на пазара марка, която е конфузно близка до тази на друга компания и да бъдете подложени на съдебен процес за нарушение на чуждата марка. Резултатите от предварителното проучване ще Ви помогнат да направите Вашата заявка използувайки множеството примери на регистрираните вече ТМ.