Кога е правилно да се използува ТМ и символа за регистрацията?

Кога е правилно да се използува ТМ и символа за регистрацията й “®”

Щом вече Сте заявили желанието си за регистрация на ТМ, Вие можете да я използувате за маркиране на Вашите стоки или услуги. Всеки, който претендира за право върху ТМ може да я използува, за да уведоми обществеността за тази своя претенция. Но знакът за регистрация на ТМ “®”, който се разполага в непосредствена близост до нея, може да се използува едва след действителната регистрация на марката. Даже и да имате съобщение от Патентното ведомство, че то възнамерява да регистрира марката Ви, не използувайте този символ преди действителната регистрация на марката Ви.