Необходимо ли е да се депозира компютърната програма за която е било потърсена закрила чрез регистриране на авторско право?

Необходимо ли е да се депозира компютърната програма, за която е било потърсена закрила чрез регистриране на авторско право?

Документацията, която нормално придружава програмата се счита като отделно произведение, подлежащо на закрила с авторско право, поради което, ако тя трябва също да бъде регистрирана, това трябва да стане отделно от програмата. В никакъв случай не заявявайте програмата и документацията за нея в една обща заявка.