Често задавани въпроси

Най-често задавани въпроси

1. Какви са изгодите от регистрацията на марка (ТМ) и каква процедура трябва да бъде следвана преди подаването на заявка за регистрация?

2. Как да разбера дали дадена марка вече е регистрирана?

3. Кога е правилно да се използува ТМ и символа за регистрацията “®”?

4. Защо трябва да регистрирам своето домейн име?

5. Какви форми на закрила са налични за домейн имената?

6. Защо трябва да се заяви патент за Вашето изобретение?

7. Кои са критериите за издаване на патент за изобретение?

8. Съществува ли “Световен патент”?

9. Какви са правата на притежателя на авторски права?

10. Необходимо ли е да се депозира компютърната програма, за която е било потърсена закрила чрез регистриране на авторско право?

11. Има ли възможност да се запази търговска тайна чрез депозиране на код на източника?

12. Какъв е смисълът от регистрацията на промишления дизайн?